Istnieje tylko jeden rodzaj wolności i jest nią wolność indywidualna.
Nasze życie pochodzi od naszego Stwórcy i nasza wolność pochodzi od naszego Stwórcy.
Przyznawanie jej przez rząd jest nieporozumieniem.