Spis treści
Kim jest Ron Paul?
Biogram
Rewolucyjny kandydat
Ron Paul i Przyszłość
Dr Bajka
Wyznanie wiary

 

 

 

 

Wyznanie wiary


Moja wiara jest dla mnie dogłębnie prywatną sprawą i nie mówię o niej zbyt dużo w czasie moich przemówień, gdyż chcę uniknąć jakichkolwiek przejawów wykorzystywania jej do celów politycznych. Pozwólcie, że wyrażę się teraz bardzo jasno: Przyjąłem Jezusa Chrystusa jako mojego osobistego Zbawiciela i każdego dnia staram się Go naśladować we wszystkim co robię i w każdym stanowisku, które zajmuję.

Bóg jest Tym, który dał nam życie. Tak jak On jest wolny, tak też są i ci stworzeni przez Niego na Jego podobieństwo. Nasze prawa do życia i wolności są niezbywalne.

Kandyduję na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych ponieważ uważam, że nasze tradycje i sposób życią są atakowane przez rząd federalny, który wymknął się spod kontroli, oraz nierozważnych polityków, którzy nie okazują żadnego szacunku dla tego, co nasi Założyciele powierzyli nam w celu naszej ochrony.

Ameryka stała się najwspanialszym narodem w historii ludzkości, gdyż grupa zdeterminowanych Patriotów wierzyła, że warto walczyć za swe dane od Boga prawa, nawet jeśli oznaczało to starcie z najpotężniejszym narodem świata, co z kolei wielu uważało za "daremne" przedsięwzięcie.

Bycie wolnym znaczyło tak wiele dla naszych przodków, że postawili wszystko na jedną kartę - wskutek czego tysiące oddało swoje życie - aby zapewnić wolność nie tylko ich dzieciom oraz wnukom, lecz również pokoleniom, których nie było im nawet dane spotkać.

Ich odwaga i determinacja gwarantowały, że szala zwycięstwa zostanie przechylona na ich stronę.

W tych kluczowych wyborach ty i ja musimy zdecydować, czy zasady ograniczonego rządu i wolności osobistej są warte tego, aby ponownie za nie walczyć.

Ponieważ proszę o twój głos i zaufanie potrzebne do kierowania tym krajem, pozwól że powiem ci trochę o moim pochodzeniu i przekonaniach.

Moi rodzice wychowywali czworo moich braci i mnie na farmie mlecznej nieopodal Pittsburgha, w stanie Pensylwania, dając każdemu z nas przykład postawy wiary, uczciwego życia i osobistej odpowiedzialności. Ich chrześcijańskie wartości przyczyniły się do tego, że dwóch moich braci zostało duchownymi, zaś dla mnie były one fundamentem, którego potrzebowałem do praktyki medycznej i zostania któregoś dnia Reprezentantem Kongresu Stanów Zjednoczonych.

W dodatku do czasu spędzonego w Kongresie, jestem dumny z odebrania ponad 4 000 porodów jako wiejski doktor z Teksasu. W czasie odbywania praktyki medycznej nabrałem przekonania bez cienia wątpliwości, że życie zaczyna się w momencie poczęcia. Nigdy nie przeprowadziłem aborcji i ani razu nie uznałem aborcji jako koniecznej do uratowania życia matki. W rzeczy samej, z powodzeniem pomagałem ciężarnym kobietom w szukaniu innych rozwiązań, włącznie z adopcją.

Kandyduję pod szyldem "Przywróćmy Amerykę Teraz", przez co rozumiem, że nadszedł czas ochrony i promowania podstawowych, danych od Boga praw, nieodłącznie związanych z obietnicą Ameryki.

Musimy przekazać naszą spuściznę wolności następnemu pokoleniu - nie dziesiątki bilionów dolarów w postaci długu i zobowiązań.

Musimy opowiedzieć się za życiem - nie pozwalając, aby miliony niewinnych dzieci były wciąż mordowane przy rządowym przyzwoleniu.

Musimy przestrzegać biblijnych zaleceń dotyczących stosowania uczciwych wag i miar - nie drukując pieniędzy z powietrza w niemal całkowitej tajemnicy, a następnie wręczając ich ciemiężczym dyktatorom.

Musimy wysyłać naszych mężczyzn i nasze kobiety do walki za nasz kraj tylko wtedy, kiedy cel misji jest jasny, kiedy dostarczone są wszelkie niezbędne do odniesienia zwycięstwa środki i kiedy zadośćuczynimy Konstytucji poprzez akt wypowiedzenia wojny.

Kiedy wojna zostanie wypowiedziana, musi być toczona zgodnie z zasadami Wojny Sprawiedliwej. Powinniśmy walczyć tylko wtedy, kiedy chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju i nie powinniśmy dłużej wykonywać zdeprawowanych rozkazów ONZ poprzez sprawowanie kontroli nad światem.

Będąc w Kongresie nigdy nie głosuję za jakąkolwiek ustawą, która pogwałcałaby ścisłe, konstytucyjne ograniczenia władzy rządu. Nie jestem również beneficjentem kongresowego systemu emerytalnego.

Jako Prezydent daję wam moje słowo, że będę sprawował swoją władzę wyłącznie w granicach nakreślonych w Konstytucji i że każdego dnia będę dążył do zahamowania zapędów wymykającego się spod kontroli rządu federalnego poprzez związywanie go w okowy tego dokumentu.

Wobec mojej postawy i przekonań mówi mi się, że moje starania są "daremne", podobnie jak mówiono to tym, którzy z dumą opowiedzieli się za tym, co uznali za słuszne aby stworzyć nasz kraj. Jednakowoż mocno wierzę w to, że obecny czas jest bardziej dogodny niż kiedykolwiek do odzyskania naszych swobód. Żadna sytuacja nie jest beznadziejna dla tych, którzy swoją siłę czerpią ze swojej wiary, rodziny i wolności.

I tak jak tamci Patrioci nie mam wątpliwości, że wolność zwycięży.

Zapraszam cię do dołączenia do mnie oraz milionów innych Amerykanów w celu opowiedzenia się za uhonorowaniem ofiar naszych przodów i Przywrócenia Ameryki Teraz.

Za Wolność,

 


Przełożył: Riddickerr

Łącze do tekstu źródłowego: Statement of Faith