Spis treści
Kim jest Ron Paul?
Biogram
Rewolucyjny kandydat
Ron Paul i Przyszłość
Dr Bajka
Wyznanie wiary

 

Oficer, który stał się lekarzem

Lekarz, który stał się kongresmenem

Kongresmen, który przeciwstawił się imperium kłamstw

 

An officer who became a doctor

a doctor who became a congressman

a congressman who defied an empire of lies

 

Short story

 

Dwie kampanie prezydenckie 2008 i 2012 wznieciły:

The two presidential campaigns of 2008 and 2012 inflamed:

 

i mimo, że establishment nie przebierał w środkach by ją stłumić - o czym przekonał się pewien młody żołnierz:

and despite establishment's incredible efforts to extinguish it - as in the case of one young soldier - ...

 

...zaczęło pojawiać się coraz więcej osób twierdzących, że pewien lekarz wyleczył ich z apatii:

...there were more and more people claiming, that some doctor had cured their apathy:

 

i więcej:

and more:

 

Chcesz wiedzieć:

Do you want to know:

 

i co sprawia, że od dawna...

and why from the long ago...

 

...jest wierny swoim zasadom?

...he sticks to his values?

 

Oto garść krótkich materiałów filmowych z napisami, od których możesz zacząć samodzielne poszukiwania odpowiedzi:

Here are some short videos with Polish subtitles, which may be helpful for you to find the answer: