"Jeśli naprawdę obchodzi cię los ludzi biednych, nie zwracasz się ku rządowej redystrybucji dóbr." - polemika z jedną z tez papieża Franciszka.

 

 

Mam wiele mieszanych odczuć związanych z niedawną wizytą Papieża w Kongresie. Nie jestem jej jakoś specjalnie przeciwny, ale naprawdę nie lubię, kiedy przywódcy duchowi angażują się w promowanie idei, które - jak wierzę - są szkodliwe dla ludzi.

Gdy Papież propaguje programy dużego rządu oraz rządowo-dokooptowaną działalność dobroczynną, świadczy to o braku zrozumienia funkcjonowania rynku. Jeśli naprawdę obchodzi cię los ludzi biednych, nie zwracasz się ku rządowej redystrybucji dóbr.

Był taki czas, kiedy to kościoły i synagogi w Stanach usilnie walczyły o separację od rządu. Nie chciały być przez niego powołane do niesienia pomocy potrzebującym.

Mogę tutaj przywołać swoje własne doświadczenia. Moi rodzice zawsze byli zaangażowani w działalność pn. "Posiłki z dostawą do potrzebujących" [ang. Meals-on-Wheels]. Byli w to zaangażowani przez wiele lat i było to czynione dobrowolnie w ramach kościoła. Lecz gdy sprawy miały się już ku końcowi - kiedy to mój Tato miał 80 - 90 lat i wciąż rozwoził posiłki - poczuł się zawiedzony, gdyż powiedział: "Wiesz... teraz angażuje się w to rząd." Nie spowodowało to rozpadu "Posiłków z dostawą", ale dla mojego Taty była to część pracy jego kościoła.

Zastanówmy się nad naszymi szpitalami. Jak powstały te wspaniałe szpitale? Poprzez kościoły i woluntaryzm. Nie było żadnego wielkiego, federalnego finansowania naszych szpitali. To samo tyczy się naszych uczelni. Jakże wielu z nas na nieszczęście zapomniało o fakcie, że te rzeczy powstają bez przymusu rządowego.

Obecnie mamy do czynienia z bardzo poważnym brakiem prawdziwego rozumienia wolnego rynku i dobrowolnych transakcji. Utraciliśmy zdolność wierzenia w samych siebie i uwikłaliśmy się w kłamstwo, że rząd może rozwiązać nasze problemy. Ten trend może być odwrócony i powinien być odwrócony celem wydostania nas z gigantycznego bałaganu, w którym tkwimy.

 


Przełożył: Riddickerr

Materiał źródłowy (source) pochodzi z 25 września 2015 r.