"Paryż zdaje się być znowu w wiadomościach".


 

Paryż zdaje się być znowu w wiadomościach. Wszyscy pamiętamy tragiczny atak terrorystyczny, który się tam zdarzył. Teraz zdaje się mieć tam miejsce atak na podatników. Przywódcy z całego świata zgromadzili się w Paryżu i mówią, że globalne zmiany pogody stanowią dla nas wszystkich wielkie zagrożenie.

Wcale nie budzi zdziwienia to, że wielu podnosi argument zmian w pogodzie wskazując na konieczność zaangażowania do walki większej liczby wojsk! Nigdy nie bierze się pod uwagę tego, że największym użytkownikiem paliw kopalnianych na tej planecie jest Pentagon! Argument ten jest mocno naciągany, jednak obawiam się, że wielu da się na to nabrać.

Cała ta kwestia zmiany klimatu wkurza mnie, gdyż jest tak bardzo spaczona. Jeśli przyjrzeć się historii geologicznej, to nawet zanim występowała na Ziemi znacząca liczba ludności, wahania temperatur były dużo większe.

Nade wszystko, zmiany w klimacie są przyjemne. Kiedy kończy się zima, wszyscy cieszymy się z wiosny. Kiedy kończy się lato, cieszymy się z jesieni. Na szczęście sądzę, że ci, którzy chcą wszystkich przerazić, znajdują się w kiepskiej sytuacji ekonomicznej.

W zeszłym roku przeprowadzono sondaż Gallupa, w którym pytano Amerykanów o ich największe zmartwienia. Z 15-tu pozycji "zmiana klimatu" znalazła się na miejscu przedostatnim. Ludzie się nią nie przejmują, za to znacznie bardziej dotyka ich kwestia gospodarki i znalezienia pracy! To było numerem jeden na tej liście.

Alarmiści klimatyczni są jednak zawzięci. Ich nową taktyką jest próba powiązania "zmiany klimatu" z terroryzmem! Nie chodzi o wojowniczą politykę zagraniczną, wspieranie dyktatorów i nieustanne wojny. Nie, chodzi o pogodę.

Znaczna część całego tego przedsięwzięcia klimatycznego ukierunkowana jest na szerzenie idei rządu światowego i osłabianie państw narodowych. Taką oto mamy walkę: wolności osobistej z Państwem.

Wdrożenie idei wolności osobistej i własności prywatnej z powodzeniem rozwiązałoby problem zanieczyszczeń. Większy rząd z jeszcze większymi uprawnieniami nad naszym życiem gospodarczym tylko pogarsza sytuację.

 


Przełożył: Riddickerr

Materiał źródłowy (source) pochodzi z 1. grudnia 2015 r.